Aquafresh feel good protection toothpaste

 

Kontakt

GlaxoSmithKline Export Ltd.
Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Srbija
tel: +381 11 31 05 700
fax: +381 11 31 05 799

Za informacije koje se tiču GSK proizvoda ili prijavljivanje neželjenog događaja molimo Vas da pozovete GSK korisnički servis na telefon +381113105700.

Captain Aquafresh kids healthy gums and teeth